Kierunek studiów wzornictwo

Kierunek Wzornictwo jest dziedziną nauczania osiągalną zarówno na uczelniach artystycznych, jak i technicznych. przyswojone w trakcie studiów umiejętności, między innymi zdolność projektowania i czytania dokumentacjitechnicznej, dają absolwentom możliwość zdobycia zatrudnienia w firmach i zespołach projektowych, jak i rozpoczęcia samodzielnej pracy artystycznej. 

Studiowanie się na kierunku studiów wzornictwo przyciąga tych kandydatów których pasjewiążą się ze sztuką. Kierunek ten łączy ze sobą zarówno kwestie techniczne, jak i zajęcia skupiające się na zdolnościach plastycznych słuchaczy. sprawdzenie plastycznych umiejętnościma miejsce już podczas czynności rekrutacyjnych; kandydat musi przedstawić swoje prace

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.