Kierunek studiów wzornictwo

Kierunek Wzornictwo jest sferą nauczania osiągalną zarówno na studiach artystycznych, jak i technicznych. Nabyte w trakcie nauki umiejętności, między innymi zdolność projektowania i czytania dokumentacjitechnicznej, dają osobom kończącym studia szansę zdobycia zatrudnienia w firmach i zespołach projektowych, jak i rozpoczęcia samodzielnej pracy artystycznej. 

kształcenie się na kierunku studiów wzornictwo przyciąga tych kandydatów których zainteresowaniawiążą się ze sztuką. Kierunek ten łączy ze sobą zarówno zagadnienia techniczne, jak i przedmioty skupiające się na umiejętnościach plastycznych studentów. sprawdzenie plastycznych umiejętnościodbywa się już podczas czynności rekrutacyjnych; ubiegający się o przyjęcie musi zaprezentować swoje prace

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.