Kierunki informatyczne

Zapisując sięna studia techniczno-informatyczne zdobędziesz wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki. 

Kierunki techniczno-informatyczne to wiadomości z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki. zdobycie specjalność nauczycielska to dodatkowo wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii.Absolwenci Kierunki informatyczne korzystają z wiedzy w pracy i życiu codziennym, porozumiewają się z otoczeniem i czynnie uczestniczą w pracy grupowej. To również wiedza z zakresu metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych. 

Studia przygotowują do obsługi i zarządzania systemami informatycznymi w przemyśle, administracji gospodarczymi, samorządowej i państwowej, bankowości i szkolnictwie. Absolwent kierunków informatycznych jest zdolny do twórczej działalności w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej oraz budowy maszyn. Umie obsługiwać i tworzyć systemy informatyczne oraz komputerowe

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.