Kierunki zamawiane

Zamawianie specjalizacji rozpoczęto w 2008 roku, aby zrównoważyć obraz na rynku pracy, przesyconym abiturientami kierunków humanistycznych. W tym celu rząd zgłasza zapotrzebowanie na specjalności techniczne i matematyczne i propaguje je, poprzez oferowanie stypendiów słuchaczom. 

kształcenie na kierunkach zamawianych dają więcej szans zatrudnienia, ponieważ rosnące gałęzie ekonomii same wskazują, absolwenci jakich specjalizacji będą najbardziej potrzebni. A potrzeba oznacza zamawianie określonych kierunków, głównie związanych z kierunkami technicznymi. Opłaca się zatem studiować kierunki zamawiane

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.