Kierunki zamawiane

Zamawianie specjalizacji rozpoczęto w 2008 roku, aby zrównoważyć obraz na rynku pracy, przesyconym absolwentami kierunków humanistycznych. W tym celu rząd zgłasza zapotrzebowanie na studia techniczne i matematyczne i promuje je, poprzez proponowanie grantów finansowych słuchaczom. 

Studia na kierunkach zamawianych dają więcej możliwości zatrudnienia, ponieważ rosnące sektory gospodarki same wskazują, abiturienci jakich specjalizacji będą najbardziej poszukiwani. A zapotrzebowanie oznacza zamawianie specyficznych kierunków, głównie związanych z kierunkami technicznymi. Opłaca się zatem studiować kierunki zamawiane

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.