Kotły Pleszew

Węgiel kamienny i drewno to jedne z bardzo często stosowanych materiałów służących jako paliwo do piecy grzejących nasze domy. Były jednak momenty kiedy i drewno i węgiel traciły na swojej popularności. Było to spowodowane surowymi przepisami które restrykcyjnie mówiły o ilości spalin jakie mogą dostać się do atmosfery (stąd zaczęto szukać innego paliwa niż węgiel) oraz o wycince drzew na terenie danego kraju (to ograniczyło wykorzystywanie drewna). Aktualnie jednakże przyszłościowe kotły CO są w stanie wyprodukować wystarczającą ilość energii z obu paliw przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości spalanego materiału. Na rynku (kotły Pleszew) są także dostępne kotły, które umieją jednocześnie albo zamiennie spalać drewno i węgiel kamienny – kotły z podajnikiem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.