Lalka jako powieść środowiskowa

Sporo specjalistów od polskiej literatury uważa, że najdoskonalszą pozytywistyczną pozycją literacką jest “Lalka” Prusa. Twórca w tym uniwersalnym dziele zapisał dzieje głównego bohatera pokazane na tle polskiej stolicy.

 

Przewodni temat to miłość, jaka zbliża warszawskiego przedsiębiorcę i Izabelę Łęska. Główny bohater jest właścicielem sklepu wywodzącym się z ziemiańskiej rodziny, zaś Izabela urodziła się w arystokratycznej rodzinie. Ich prawdopodobny związek zostałby uznany za mezalians. Jednak główny bohater poświęca wszelkie swoje siły aby zdobyć ogromny majątek i za jego sprawą zaspokoić najwymyślniejsze zachcianki Izabeli Łęckiej.

 

Następnym istotnym w książce tematem jest zaprezentowanie polskiego społeczeństwa żyjącego w XIX wieku. Ukazani są zarówno możni, szlachta, mieszkańcy miast jak i biedota. Oprócz Polaków w książce pojawiają się różne inne nacje – między innymi Niemcy. Twórca unika nieobiektywnych opinii, stara się wydobyć prawdziwy wizerunek mniejszości, z jej mankamentami i zaletami.

 

Następnym problemem utworu Lalka jest stolica Królestwa Polskiego. Traktuje się ją nawet jak pojedynczego bohatera. Twórca opisuje zarówno dystrykty i rejony przebywania bogatych, między innymi Łazienki, jak i najuboższych, to jest Powiśle. Z wielką precyzją opisuje realnie istniejące obszary, ich wygląd i mieszkańców. Oprócz największego polskiego miasta doszukamy się także również wizerunek zachodniej stolicy, a także domostwa na prowincji.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.