Leczenie alkoholizmu Warszawa

W naszym pokoju Terapia par Warszawa prowadzę zajęcia wsparcia psychoterapeutycznego a także 
konsultacje psychoterapii pojedynczej dla młodych i osób dojrzałych. Prowadzę ponadto sesje związków.
Pracuję z ludźmi, którzy:

posiadają zaburzenia lękowe,
cierpią na skutek braku krewnych, wystarczających kontaktów z ludźmi,

Leczenie depresji Warszawa to konsultacje pomocy psychologicznej to spotkanie preliminarne z psychologiem,

które umożliwiają ustalenie kłopotu i zaproponowanie w najwyższym stopniu trafnej odmiany

pomocy psychologiczne. Jednostkowa konsultacja trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.