Leczenie uzależnień Warszawa

W gabinecie Terapia Warszawa prowadzę konsultacje wsparcia psychoterapeutycznego i dodatkowo 
sesje psychoterapii samotnej dla młodych i ludzi dojrzałych. Prowadzę oprócz tego zajęcia par.
Pracuję z osobami, które:

mają zaburzenia lękowe,
cierpią z racji nieposiadaniu bliźnich, wystarczających kontaktów z ludźmi,

Leczenie depresji Warszawa to sesje wsparcia psychologicznego to spotkanie początkowe z psychoterapeutą,

które umożliwiają nazwanie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu prawidłowej formy

pomocy psychologiczne. Jednorazowa zajęcia trwa mniej więcej godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.