Okna Energeto

Energeto to najnowszy produkt firmy Eko Plast.Nowoczesne technologie wykorzystane do ich produkcji pozwalają podnieść ich właściwości termoizolacyjne o czterdzieści procent. Ta pasywna charakterystyka czyni z nich jedne z najcieplejszych okien a polskim rynku. Ponadto, nowatorskie rozwiązanie wklejania szyby prosto w ramę okienną pozapewnymi korzyściami,ulepszeniem izolacji termicznej i akustycznej, poprawiająrównież bezpieczeństwo – niemożliwe staje się wypchnięcie szyby. Dlategoaktualnie okna Energeto toświetny wybór ciepłych i bezpiecznych okien.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.