Pan Tadeusz – streszczenie lektury

Najbardziej popularną polską książką jest dzieło Pan Tadeusz Mickiewicza. Wieszcz napisał swą epopeję podczas pobytu na emigracji, gdy Polska pozostawała pod zaborami. Próbował uchwycić dawny świat szlacheckiej Litwy i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja przedstawia rozległy przekrój polskiego społeczeństwa. Pokazuje życie i obyczaje zachodzące na Litwie. Oprócz podstawowego wątku – to jest wydarzeń rozgrywających się w Soplicowie po powrocie Tadeusza, mamy możliwość w niej odnaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, charakterystykę szlachciców, wypadki miłosne czy opisy zajazdu. Kanwą dzieła jest konflikt o zamek miedzy dwoma ważnymi rodzinami. Wydarzenia dopełniają niesłychanie malarskie opisy natury, a spośród nich te poświęcone: sadowi.

Istotny jest niesamowity język, którym została napisana epopeja. Na prawie każdej stronicy odnajdziemy liczne metafory i epitety. Czytelnika zachwycić powinna niesłychana dbałość o piękno języka polskiego.

Pan Tadeusz to również niespotykane źródło historyczne prezentujące światopogląd szlachty z odchodzących w niepamięć. Również ze względu na to powinno być znane każdemu patriocie, a także członkom innych państw chcących zgłębić rodzimą obyczajowość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.