Podręczniki techniczne

Książka wykłady stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów wynikających z praktyki stosowania przepisów o podatkach dochodowych. Wiele zagadnień zostało zaprezentowanych jako przejrzyste przykłady. W artykułów szeroko odwołano się do orzecznictwa sądów administracyjnych oraz dodatkowo wyjaśnień organów podatkowych. Księgarnia techniczna stanowi nieocenioną pomoc dla osób zajmujących się ,obsługą” podatkowo-księgową, jak również dla samych przedsiębiorców. Dowiesz się, czy i na jakich zasadach rozliczać koszty zaniechanych inwestycji. Sprawdzisz w jaki metodę zaliczać w koszty wypłatę zaległych wynagrodzeń. Czy drogi prezent to łapówka, nie podlegająca zaliczeniu w koszty?

Niniejsza księgarnia techniczna jest pierwszą książką w pełni poświęconą dylematom i kontrowersjom związanym z implementacją Dyrektywy Podatkowej o Fuzjach. Praca porusza następujące zagadnienia: o    główne warunki odroczenia opodatkowania, o    transakcja podmiany udziałów (exchange of shares), o    definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o    obejście prawa podatkowego. Wśród omawianych zagadnień znajdują się dylematy, które nie zostały dotychczas poruszane na łamach polskiej literatury podatkowej, na przykład. kwestia podwójnego nie-opodatkowania w sytuacji wymiany i umorzenia udziałów. Analiza dostosowania wskazuje, iż polskie wykłady są w wielu miejscach niezgodne z Dyrektywą. W takich przypadkach podatnicy mogą opierać się bezpośrednio na korzystniejszych przepisach wspólnotowych z pominięciem przepisów krajowych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.