Pomoc psychologiczna Warszawa

W naszym biurze Terapia par Warszawa prowadzę konsultacje pomocy psychoterapeutycznej oraz 
konsultacje psychoterapii samotnej dla nieletnich i również osób starszych. Prowadzę także konsultacje par.
Pracuję z osobami, które:

cierpią z przyczyny niestałości emocjonalnej,
odczuwają zbiorowy niedostatek satysfakcji życiowej,
zaznają przemocy mentalnej, fizycznej,
są w bliskim związku z osobą uzależnioną,
posiadają ślady zespołu DDA,

Psychoterapia Warszawa to konsultacje wsparcia psychologicznego to spotkanie początkowe z psychoterapeutą,

które gwarantują skonstatowanie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu godniej formy

pomocy psychologiczne. Jednorazowa sesja trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.