Poradnia psychologiczna Warszawa

W moim pokoju Poradnia psychologiczna Warszawa prowadzę sesje pomocy psychoterapeutycznej i również 
zajęcia psychoterapii osobistej dla młodych i osób dorosłych. Prowadzę oprócz tego konsultacje związków małżeńskich.
Pracuję z ludźmi, którzy:

mają kłopoty odżywiania,

Poradnia psychologiczna Warszawa to zajęcia wsparcia psychologicznego to spotkanie przygotowawcze z psycholożką,

które zapewniają skonstatowanie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu odpowiedniej formy

pomocy psychologiczne. Pojedyńcza zajęcia trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.