Prace maturalne

Komunikacja werbalna to rodzaj kontaktu przy użyciu zwykłego języka. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. Komunikacja werbalna to przesyłanie wiadomości dzięki użyciu słów. Znajomość zasad rządzących tą formą komunikacji jest niezbędna, gdy wygłaszane są prace maturalne.

Wielką rolę grają tu takie czynniki, jak:

  • akcent (eksperymenty przeprowadzone przez badaczydowiodły, że jest ważniejszy niż treść przekazywanej wiadomości!),

  • łatwość wysławiania się,

  • treść merytoryczna.

Mimo że może się to wydać banalne, pracę należy wypowiedzieć, a nie przeczytać. Oczywistym jest podczas egzaminu maturalnego niedostępna będzie jej treść na piśmie. Niektórzy uczą się wcześniej opracowanej pracy na pamięć, a później wygłaszają tak, jak gdyby mieli ją przed oczami. Jest to uważane przez wielu za błąd, gdyż odbiera wypowiedzi efekt żywiołowości. Nie świadczy to, aby ograniczać wcześniejsze przygotowania, a wyłącznie zaprezentować go w sposób jak najbardziej naturalny, używając własnych słów.

W trakcie wypowiadania prezentacji maturalnej nie powinno się wypowiadać słów zbyt szybko lub za wolno. Rytm powinien zależeć od kategorii wyrażanych myśli oraz własnych uzdolnień. Najbardziej ważne jest panowanie nad sobą. By zostać pozytywnie zapamiętanym, powinno się wypowiadać się w miarę płynnie. Specjalną wagę trzeba przyłożyć do wymowy, czyli bezbłędnej emisji głosu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.