Prezentacje maturalne z języka polskiego

Nauczyciel polskiego na początku nauki w klasie maturalnej powinien przedstawić uczniom listę tematów maturalnych (prace maturalne). Z listy zaproponowanych prezentacji maturalnych licealista wybiera jeden i formułuje strategię jego wykonania, który przedstawia do zaaprobowania nauczycielowi. Jeżeli na liście nie ma tematu odpowiadającego maturzyście, zachodzi ewentualność zaproponowania własnego tematu nim zostanie udostępniona lista tematów. Wtedy prezentacja maturalna powinna mieć powiązanie z literaturą.

W trakcie wyboru tematu zdający musi się kierować nie tylko stanem osiągniętej wiedzy z języka ojczystego, ale głównie osobistymi zamiłowaniami. Trzeba mieć na uwadze, że prace maturalne nie kontrolują wyłącznie zagadnień z literatury, ale pozwalają pokazać zdolność samodzielnego myślenia.

Niemało prac maturalnych ma charakter ogólny i zostawia swobodę w metodzie realizacji. Istotne jest by prezentacja maturalna pozostawała w zgodzie z posiadaną wiedzą nie jedynie z zakresu filologii polskiej (np. licealista fascynująca się wojną może wybrać prezentację maturalną opartą na lekturach z tego przedziału czasu, ktoś mający zdolności plastyczne powinien wybrać temat związany z malarstwem, zaś kibice powinni napisać o komentarzach sportowych). Przy precyzowaniu tematu pracy maturalnej należy jasno określić jego zasięg, a także lektury, na których będzie się on opierać literatura i sztuka.

Wybierając temat, trzeba przywiązać uwagę na słowa – klucze ustalonej prezentacji wskazujące na cel pracy maturalnej np. funkcje wybranego motywu literackiego. Są to określenia, które nadają tematowi określony kierunek. Oprócz tego, powinno się pomyśleć o doborze tematu pod kątem znajomości okresów literackich, twórczości wyselekcjonowanych artystów, a także proponowanych motywów książkowych.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.