Prezentacje maturalne z języka polskiego

Na stronie pogotowiematuralne.pl głównym motywom przyporządkowane zostały przykładowe tematy prac z języka polskiego, które występują na ogół na egzaminie dojrzałości. Zostały one podzielone według oceny trudności, adekwatnie do punktów przyznawanych na maturze. Proponowane przez nas prace maturalne są złożone z literatury przedmiotowej i podmiotowej, ramowego planu pracy oraz odpowiednio skomponowanej treści. Część z nich zawierają dodatkowo m.in. prezentacje w PowerPoint, pliki graficzne i fragmenty filmów. Na dodatek każdy maturzysta otrzyma podręcznik maturzysty “Jak napisać dobrą pracę maturalną“, który na pewno ułatwi wzorcowe zdanie egzaminu dojrzałości.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.