Prezentacje maturalne z języka polskiego

Nauczyciel języka polskiego po rozpoczęciu roku szkolnego w klasie maturalnej musi pokazać uczniom listę (prace maturalne). Z listy zaprezentowanych prezentacji maturalnych maturzysta wybiera jeden i formułuje możliwość jego realizacji, który przekazuje do zaaprobowania nauczycielowi. Jeśli na liście nie ma tematu odpowiadającego maturzyście, występuje możliwość wymyślenia swojego tytułu nim zostanie dostarczona lista tematów. Wtedy praca musi mieć powiązanie z literaturą.

W trakcie wyboru tematu zdający powinien się kierować nie wyłącznie zasobem osiągniętej wiedzy z polskiego, ale w pierwszej kolejności swoimi pasjami. Powinno się mieć na uwadze, że prezentacje z języka polskiego nie sprawdzają jedynie wiadomości z literatury, ale dają możliwość ujawnić zdolność dorosłego myślenia.

Sporo prac ma charakter ogólny i daje swobodę w metodzie realizacji. Istotne jest by prezentacja była zgodna z posiadaną wiedzą nie tyko z zakresu literaturoznawstwa (np. uczeń pasjonujący się wiekiem XX powinien zdecydować się na prezentację opartą na książkach z tego przedziału czasu, ktoś posiadający uzdolnienia plastyczne powinien zdecydować się na temat odnoszący się do malarstwa, zaś miłośnicy sportu powinni napisać o komentarzach sportowych). Przy precyzowaniu tematu pracy maturalnej należy jasno nazwać jego zasięg, a także bibliografię, na których będzie się on opierać literatura i malarstwo.

Przy wyborze, powinno się zwrócić uwagę na słowa – klucze ustalonej pracy wskazujące na cel pracy np. rola wybranego motywu literackiego. Są to określenia, które nadają pracy określony kierunek. Poza tym, trzeba rozważyć dobór tematu pod względem znajomości epok, dzieł znanych poetów, a także wybranych motywów książkowych.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.