Prezentacje maturalne z polskiego

Nauczyciel polskiego na początku nauki w klasie maturalnej musi zaprezentować licealistom szkolną listę tematów (prace maturalne). Z listy udostępnionych tematów maturzysta wybiera jeden i określa metodę jego wykonania, który prezentuje do zaaprobowania nauczycielowi języka polskiego. Jeżeli na liście nie ma tematu odpowiadającego uczniowi klasy maturalnej, istnieje możliwość zaproponowania własnego tematu przed zostanie zaprezentowana szkolna lista tematów. W takim przypadku temat musi mieć związek z literaturą.

Podczas wyboru tematu uczeń liceum musi się kierować nie tylko jakością nabytej wiedzy z języka ojczystego, ale głównie własnymi pasjami. Należy pamiętać, że prace maturalne nie sprawdzają tylko zagadnień z literatury, ale pozwalają dowieść umiejętność dojrzałego myślenia.

Wiele tematów ma charakter ogólny i zostawia swobodę w realizacji. Ważne jest by prezentacja pozostawała zgodna z posiadaną wiedzą nie wyłącznie z zakresu polonistyki (np. maturzysta interesujący się II wojną światową powinien zdecydować się na prezentację opartą na książkach z tego czasu, ktoś lubiący plastykę może wybrać temat odnoszący się do malarstwa, zaś miłośnicy sportu mogliby pisać o komentatorach sportowych). Przy precyzowaniu tematu pracy maturalnej powinno się przejrzyście wyrazić jego zasięg, a także bibliografię, na których będzie się on opierać literatura i film.

Przy wyborze, powinno się przywiązać uwagę na słowa – klucze ustalonej pracy wskazujące na cel pracy maturalnej np. funkcje ustalonego motywu. Są to wyrażenia, które wyraźnie ukierunkowują pracę. Ponadto, powinno się pomyśleć o doborze tematu pod względem wiedzy z epok literackich, dzieł określonych twórców, a także proponowanych motywów książkowych.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.