Psycholog Warszawa

W naszym biurze Psychoterapia Warszawa prowadzę konsultacje wsparcia psychologicznego i 
sesje psychoterapii indywidualnej dla młodych i osób dojrzałych. Prowadzę prócz tego sesje związków małżeńskich.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

posiadają zaburzenia lękowe,
cierpią ze względu nieposiadaniu krewnych, dostatecznych kontaktów z ludźmi,

Terapia małżeńska Warszawa to konsultacje wsparcia psychologicznego to spotkanie początkowe z psycholożką,

które umożliwiają skonstatowanie kłopotu i zaproponowanie najbardziej stosownej postaci

pomocy psychologiczne. Jednokrotna zajęcia trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.