Psycholog Warszawa

W moim pokoju Leczenie uzależnień Warszawa prowadzę sesje wsparcia psychoterapeutycznego i dodatkowo 
konsultacje psychoterapii pojedynczej dla młodzieży i również osób starszych. Prowadzę także sesje związków małżeńskich.
Pracuję z osobami, które:

mają przeszkody w określeniu się w aspekcie profesjonalnym

Leczenie uzależnień Warszawa to sesje pomocy psychologicznej to spotkanie preliminarne z psycholożką,

które zapewniają zdefiniowanie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu trafnej formy

pomocy psychologiczne. Jedna zajęcia trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.