Psychoterapia Warszawa

W naszym gabinecie Pomoc psychologiczna Warszawa prowadzę sesje wsparcia psychoterapeutycznego i 
konsultacje psychoterapii indywidualnej dla młodych oraz osób dojrzałych. Prowadzę ponadto terapię par małżeńskich.
Współdziałam z osobami, które:

cierpią z racji niestałości uczuciowej,
odczuwają zbiorowy niedostatek satysfakcji życiowej,
doświadczają przemocy mentalnej, fizycznej,
są w swobodnym związku z osobą uzależnioną,
mają objawy zespołu DDA,

Leczenie depresji Warszawa to konsultacje wsparcia psychologicznego to spotkanie preliminarne z psychologiem,

które gwarantują skonstatowanie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu prawidłowej odmiany

pomocy psychoterapeutycznej. Jednorazowa konsultacja trwa mniej więcej godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.