Psychoterapia Warszawa

W naszym biurze Terapia małżeńska Warszawa prowadzę sesje pomocy psychoterapeutycznej a także 
zajęcia psychoterapii pojedynczej dla młodszych i dodatkowo ludzi starszych. Prowadzę prócz tego konsultacje związków.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

mają przeszkody z piciem, nadużywają go,

Leczenie depresji Warszawa to zajęcia pomocy psychologicznej to spotkanie początkowe z psychoterapeutą,

które umożliwiają wyznaczenie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu godniej postaci

pomocy psychologiczne. Jednorazowa sesja trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.