Reguła 6dB

Tłumienie w wolnej przestrzeni i reguła 6dB Sygnał radiowy propagując w przestrzeni ulega osłabieniu, w miarę jak oddala się od anteny nadawczej. Wyznaczenie poziomu tłumienia sygnału radiowego jest dalszym krokiem w zaprojektowaniu łączy radiowych.
 
 -------------------------- 
|odległość| Tłumienie (dB) |
|  (km) | 2,4gHz| 5,4gHz|
 -------------------------- 
| 0,1  | 80,4 | 86,4 |
| 0,2  | 86,2 |  92 |
| 0,5  | 94,4 | 100,4 |
|  1  | 100,4 | 106,4 |
|  2  | 106,4 | 112,4 |
|  3  |  109 |  116 |
|  4  |  112 |  118 |
|  5  |  114 |  120 |
|  6  |  116 |  122 |
|  7  |  117 |  123 |
|  8  |  118 |  124 |
|  9  |  119 | 125,5 |
|  10  | 120,4 | 126,4 |
 -------------------------- 
Reguła 6dB mówi, że dwukrotny przyrost odległości powoduje wzrost tłumienia sygnału o 6dB, a dwukrotny spadek odległości powoduje spadek tłumienia sygnału o 6dB. Intuicyjność tej reguły pozwala na dość szybkie zapamiętanie zależności tłumienia sygnału radiowego w funkcji odległości. Wystarczy zapamiętać, że na dystansie 1km w paśmie 2,4GHz tłumienie wynosi 100dB. Czyli po zastosowaniu reguły 6dB dla 2, 4, 8km otrzymuje się wartości tłumienia: 106, 112, 118dB. Dla odległości 500m, 250m, 125m tłumienie wyniesie: 94, 88, 82dB. Reguła 6dB także stosuje się do pasma 5GHz i innych, przy czym tłumnie w paśmie 5GHz dla odległości 1km wynosi 106dB, czyli widzimy, że reguła 6dB przekłada się też na częstotliwości.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.