Studia ekonomia

Każdy słuchacz ma swój własny system studiowania, nauki, przygotowywania się do zajęć i uczęszczania na nie. Ekonomia studia – to wszystko można by określić zbiorczym terminem ekonomii studiowania. To nic innego, jak oszczędne, czyli ekonomiczne zarządzanie czasem w taki sposób, aby oszczędnie zużywać swoje siły i czas oraz w wyważony sposób rozdzielać je pomiędzy różne sfery studiowania. Ekonomiczny słuchacz wie zatem, jak dokonać podziału zasobów, którymi dysponuje, aby osiągnąć zadowalające rezultaty w studiowaniu, ale także sferze wypoczynku i towarzyskiej. Codzienne życie na studiach wymaga sporych umiejętności z zakresu ekonomii, również w sferze funduszy. Posiadając ograniczone środki finansowe musi w efektywny sposób dysponować również tego rodzaju zasobami, uwzględniając wszystkie potrzeby choćby w minimalnym zakresie. W to wpisana jest również umiejętność pomnażania swoich rezerw, czyli chociażby godzenie pracy zarobkowej ze nauką. Ekonomia jest zatem z konieczności dziedziną niezwykle bliską każdemu żakowi, niezależnie od tego, jaki obrał kierunek studiów

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.