Studia informatyczne

Studia informatyczne to jedna z najważniejszych nauk zajmująca się przetwarzaniem informacji, a także tworzeniem nowych technologii. Są to studia przeznaczone głównie dla tych, których pasją są sieć www i wszystko co z nim związane. 
W ramach tego kierunku można zdecydować się na specjalizację informatyka w telekomunikacji, teleinformatyka, grafika komputerowa czy ekonometria. Kandydat na studia informatyczne musi posiadać umiejętności i wiedzę matematyczną oraz informatyczną. 
Informatycy poza zajęciami teoretycznymi przeznaczają dużo czasu na praktykę, co pomaga im w zdobywaniu nowych umiejętności potrzebnej do dalszego rozwoju. 
Co roku studia informatyczne cieszą się dużym zainteresowaniem co jest spowodowane głównie dużym zapotrzebowaniem inżynierów i specjalistów informatycznych na polskim i zagranicznym rynku pracy. Po ukończeniu studiów mogą liczyć na karierę w firmach zajmujących się programowaniem, tworzeniem stron internetowych czy kontynuować naukę i zajmować się badaniami związanymi z szeroko pojętą wiedzą informatyczną

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.