Studia logistyka

wzrastające popyt na ekspertów w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego, sprawia że uczelnie mające w swojej ofercie logistykę są coraz częściej preferowane przez maturzystów. Kształcenie na tym kierunku, obejmujące nie tylko zajęcia z dziedziny transportu, ale i języki obce czy zagadnienia prawne, pozwalają osobom kończącym studia znaleźć satysfakcjonującą pracę. 
Studia logistyka to studia dla osób, które posiadają takie cechy jak dokładność, zdolność ogarniania kilku zadań jednocześnie, umysł analityczny, odporność na napięcie i umiejętność brania odpowiedzialności za swoje wybory. Głównymi miejscami, w których absolwenci kierunku logistyka mogą znaleźć zatrudnienie to przedsiębiorstwawytwórcze i transportowe, w których potrzebny jest ekspert w zakresie sprawnego organizowania i monitorowania procesu logistycznego

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.