Studia MBA

Uczelnie które dają szansę ukończenia nauki z programem MBA często współpracują z zagranicznymi uczelniami, często też dają słuchaczom szansę wyjazdu na studia do zagranicznej placówki – dotyczy to jednak tylko niektórych placówek z programem MBA. Zwyczajem jest, że studenci takich studiów mają zajęcia z zagranicznymi wykładowcami. 

Rekrutacja na studia MBA nie jest tylko formalnością, kandydat musi okazać się dyplomem ukończenia studiów na konkretnym kierunku, znajomością języka obcego, a w przypadku wielu renomowanych szkól wyższych – także ponad rocznym praktyką w pracy profesjonalnej. Mniej renomowane szkoły wyższe oferują tok studiów MBA bez tego zastrzeżenia

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.