Studia MBA

szkoły wyższe które dają możliwość skończenia kształcenia z programem MBA często współpracują z zagranicznymi uczelniami, często też dają słuchaczom szansę wyjazdu na edukację do zagranicznej placówki – dotyczy to jednak tylko niektórych placówek z programem MBA. Zwyczajem jest, że studenci takich studiów mają wykłady z zagranicznymi lektorami. 

wstępna kwalifikacja na studia MBA nie jest tylko formalnością, kandydat musi okazać się dyplomem ukończenia studiów na konkretnym kierunku, znajomością języka obcego, a w przypadku wielu lepszych szkól wyższych – także ponad rocznym praktyką w pracy zawodowej. Mniej renomowane szkoły wyższe oferują studia MBA bez tego warunku

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.