Studia Medyczne

Studenci studiów medycznych w większym lub mniejszym stopniu, przyjmują odpowiedzialność za zdrowie drugiego człowieka. Wieloletni wysiłek, który musi zostać podjęty przez wszystkich studentów kierunków medycznych, nie idzie z drugiej strony w zapomnienie. Absolwenci, jako osoby niosące wsparcie, cieszą się bowiem społecznym szacunkiem.

W Polsce uczelnie medyczne szkolące przyszłych lekarzy, dentystów, magistrów pielęgniarstwa, farmacji, działają głównie jako samodzielne uczelnie (akademie lub uniwersytety medyczne). Dodatkowo poza kształceniem studentów kierunków medycznych bardzo często uczelnie medyczne prowadzą przedsięwzięcia naukowo-badawcze oraz kliniki. Absolwent kierunku medycznego może pracować w klinikach, przychodniach lekarskich, stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Studia medyczne umożliwiają także znalezienie pracy poza granicami Polski

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.