Studia podyplomowe

Rodzaj studiów podyplomowych należy dostosować do już posiadanego wykształcenia. Warto dobrze przemyśleć zakres studiów, bo często są one płatne i obejmują wąski zakres wiedzy. Po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje się świadectwo, a nie, jak wcześniej, dyplom. nierzadko od absolwentów takich studiów wymaga się napisania pracy. 

Studia podyplomowe mogą być opłacone ze funduszy Unii Europejskiej lub funduszy samorządowych. Czasami zdarza się też, że zatrudniający finansują dodatkowe nauczanie swoim podwładnym. propozycja studiów podyplomowych przeważnie jest odpowiedzią na sytuację panującą na rynku pracy. Zdarza się, że firmy same zgłaszają zapotrzebowanie na absolwentów wykształconych w konkretnej dziedzinie, co zwiększa szansę na angaż specjalistów

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.