Studia turystyka

Studia Turystyka to studia, który nadal cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów, mimo że swój największy boom przeżywał 10 lat temu. Młodym ludziom turystyka z pewnością kojarzy się z podróżami i rozrywką. Jednak ten z pozoru przyjemny kierunek studiów wymagają od żaka rozwoju na wielu płaszczyznach, wiedzy z dziedzin humanistycznych, przyrodniczych, ekonomicznych i prawnych, a ponadto bardzo dobrej znajomości języka obcego. Turystyka to nie tylko zwiedzanie i rekreacja. 
Kierunek ten przygotowuje do późniejszej pracy przy opracowywaniu i realizacji imprez turystycznych, przygotowywaniu ofert turystycznych dla różnych grup odbiorców oraz praca w biurach podróży. Tych, którzy łączą swoją przyszłość zawodową z turystyką, należy tylko zachęcać do studiowania tego niezwykle interesującego kierunku. Dostępność kierunku i jego popularność powodują dużą konkurencję na rynku pracy. W związku z tym turystyczni pasjonaci już od początku studiów powinni zbierać doświadczenie zawodowe

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.