Szkolenia prince2

Pewnie niewiele osób wie co kryje się pod nazwą prince2.
To nie tytuł nowej gry pc ani filmu fantasy, a raczej coś zupełnie innego. Jest to metodyka zarządzania projektami w działalności gospodarczej. PRINCE2(R) jest metodą zarządzania projektami opartym o procesy, które w prosty sposób można dopasować do indywidualnych potrzeb organizacji. PRINCE2(R) jest zalecanym standardem w krajach Unii Europejskiej. Jest to metodyka stworzona specjalnie na potrzeby administracji publicznej. PRINCE2 jest zalecanym standardem, wdrażanym przez wszystkie struktury NATO. PRINCE2 jest metodyką z obszaru zarządzania projektami, która to w skuteczny sposób pomaga zrealizować każdy element projektu. Dzięki PRINCE2 możemy zaplanować przedsięwzięcie oraz podsumować jego rezultaty.

Może łatwiej będzie określić ją jako metodę. Pierwszy pomysł tej metody został wykonany na potrzeby branży komputerowej, jednakże okazał się tak skuteczny, że rozwinięto go na inne branże. PRINCE2(R) zawiera zbiór najlepszych praktyk, ujęty w spójny i kompletny system procesów, komponentów i technik. Każde działanie w PRINCE2 jest szczegółowo opisane w sposób zrozumiały i czytelny. Dzięki zastosowaniu metodyki PRINCE2 mamy szczegółowo ułożone, co po kolei trzeba zrobić, aby każdy nasz projekt odniósł sukces. Teraz nieco o tej metodzie.

Projekt musi być realizowany podług pewnych reguł. Przede wszystkim musi się składać z dwóch podstawowych etapów: inicjowania i realizacji. Dokładne założenia tej metodyki można poznać w czasie szkolenia prince2.

Dla początkujących przeznaczone jest szkolenie prince2 foundation. Poznaje się tutaj podstawy metody i jej stosowania. Następnym etapem jest
prince2 practitioner. PRINCE2 Foundation jest pierwszym poziomem, który podsumowuję naszą dotychczasową wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz dzięki któremu poznajemy podstawową wiedzę na temat właściwego zarządzania projektami.

Po sfinalizowaniu szkolenia otrzymuje się certyfikat, a przede wszystkim zyskuje się potrzebną wiedzę. Posiadanie takiej wiedzy jest przydatne, zarówno aby ułatwić sobie wdrażanie projektów, jak i uzyskać lepszą ocenę na ewentualnym rynku pracy.

Szkolenia przechodzą jednak przede wszystkim biznesmeni i ludzie, które chcą się dokształcać w tym kierunku, nie bezrobotni poszukujący pracy. PRINCE2 Practitioner jest ciągiem dalszym szkolenia PRINCE2 Foundation. Skierowana jest do osób, które zdały egzamin PRINCE2 Foundation oraz posiadają doświadczenie związane z zarządzeniem projektami. Poziom PRINCE2 Practitioner ugruntowuje zdobytą wiedzę o zarządzaniu projektami, oraz przekazuje dodatkowe informacje które są niezbędne przy właściwym zarządzaniu każdym projektem.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.