Terapia dda warszawa

W naszym pokoju Leczenie uzależnień Warszawa prowadzę konsultacje wsparcia psychoterapeutycznego a także 
konsultacje psychoterapii indywidualnej dla młodszych i osób starszych. Prowadzę poza tym zajęcia związków małżeńskich.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

mają przeszkody z alkoholem, nadużywają go,

Terapia małżeńska Warszawa to sesje wsparcia psychologicznego to spotkanie początkowe z psycholożką,

które gwarantują zdefiniowanie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu prawidłowej odmiany

pomocy psychologiczne. Jednorazowa konsultacja trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.