Terapia małżeńska Warszawa

W moim biurze Leczenie alkoholizmu Warszawa prowadzę konsultacje pomocy psychoterapeutycznej i również 
konsultacje psychoterapii indywidualnej dla nieletnich oraz ludzi starszych. Prowadzę poza tym konsultacje par.
Współdziałam z osobami, które:

cierpią ze względu zmienności emocjonalnej,
spostrzegają globalny niedobór satysfakcji życiowej,
zaznają przemocy mentalnej, fizycznej,
są w zażyłym stosunku z osobą uzależnioną,
posiadają ślady zespołu DDA,

Leczenie alkoholizmu Warszawa to sesje wsparcia psychologicznego to spotkanie inauguracyjne z psychologiem,

które zapewniają określenie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu odpowiedniej formy

pomocy psychoterapeutycznej. Jednostkowa sesja trwa mniej więcej godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.