Terapia par Warszawa

W moim pokoju Psychoterapia Warszawa prowadzę konsultacje wsparcia psychoterapeutycznego oraz 
zajęcia psychoterapii samotnej dla młodzieży i również osób dojrzałych. Prowadzę dodatkowo terapię par.
Współpracuję z ludźmi, którzy:

mają komplikacje zawodowe, związku, w egzystowaniu przyjacielskim,
cierpią z przyczyny komplikacji seksualnych

Pomoc psychologiczna Warszawa to zajęcia pomocy psychologicznej to spotkanie inauguracyjne z psychoterapeutą,

które gwarantują stwierdzenie problemu i zaproponowanie w największym stopniu trafnej postaci

pomocy psychologiczne. Jednokrotna konsultacja trwa mniej więcej godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.