Terapia par Warszawa

W moim gabinecie Terapia małżeńska Warszawa prowadzę sesje pomocy psychologicznej oraz 
sesje psychoterapii indywidualnej dla nieletnich i dodatkowo osób starszych. Prowadzę poza tym terapię par.
Kooperuję z osobami, które:

mają komplikacje w wykazaniu się w życiu zawodowym

Terapia par Warszawa to zajęcia pomocy psychoterapeutycznej to spotkanie preliminarne z psychoterapeutą,

które zapewniają określenie problemu i zaproponowanie w największym stopniu odpowiedniej odmiany

pomocy psychologiczne. Jednorazowa sesja trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.