Terapia par Warszawa

W pokoju Leczenie uzależnień Warszawa prowadzę sesje wsparcia psychoterapeutycznego a także 
zajęcia psychoterapii indywidualnej dla nieletnich a także ludzi dojrzałych. Prowadzę do tego sesje związków małżeńskich.
Pracuję z ludźmi, którzy:
cierpią na depresję,

Leczenie depresji Warszawa to konsultacje pomocy psychologicznej to spotkanie preliminarne z psychoterapeutą,

które gwarantują wyznaczenie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu właściwiej postaci

pomocy psychoterapeutycznej. Pojedyńcza sesja trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.