Terapia par Warszawa

W naszym pokoju Leczenie uzależnień Warszawa prowadzę konsultacje pomocy psychologicznej a także 
sesje psychoterapii osobistej dla młodszych i dodatkowo ludzi starszych. Prowadzę oprócz tego sesje małżeństw.
Pracuję z ludźmi, którzy:

mają trudności zawodowe, związku, w życiu towarzyskim,
cierpią na skutek komplikacji zmysłowych

Psychoterapia Warszawa to sesje wsparcia psychoterapeutycznego to spotkanie wstępne z psychologiem,

które pozwalają nazwanie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu godniej formy

pomocy psychologiczne. Jedna zajęcia trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.