Terapia par Warszawa

W moim pokoju Poradnia psychologiczna Warszawa prowadzę zajęcia wsparcia psychoterapeutycznego a także 
sesje psychoterapii pojedynczej dla nieletnich i dodatkowo osób pełnoletnich. Prowadzę prócz tego terapię związków.
Współpracuję z ludźmi, którzy:

posiadają zaburzenia lękowe,
cierpią z powodu deficytu bliskich, dostatecznych kontaktów z ludźmi,

Poradnia psychologiczna Warszawa to konsultacje wsparcia psychologicznego to spotkanie wstępne z psychologiem,

które pozwalają określenie kłopotu i zaproponowanie w najwyższym stopniu stosownej postaci

pomocy psychoterapeutycznej. Pojedyńcza sesja trwa około godziny.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.