Turystyka i hotelarstwo

studenci turystyki i hotelarstwa mają kwalifikacje do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w sferze turystyki. 

Turystyka i hotelarstwo to kierunki pozwalające zgłębienie wiadomości z zakresu takich zagadnień jak polityka i ekonomika turystyki na szczeblu państw, regionów i przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwami turystycznymi, rozwój przedsiębiorczości w turystyce, marketing w turystyce i hotelarstwie, inwestycje turystyczne, obsługa ruchu turystycznego, badanie rynku turystycznego i hotelarskiego, decyzje nabywcze turystów, waloryzacja obszarów recepcji turystycznej, konkurencyjność regionów turystycznych. 

Po ukończeniu kierunku absolwenci będą 
gotowi do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i placówkach upowszechniania turystyki (krajowych i międzynarodowych) oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w sferze turystyki

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.