Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje grunt o powierzchni 35 558,47 km^2. Według danych z 2010 r. miało 5,24 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Województwo zostało zbudowane 1 stycznia 1999 r.

Pomimo że województwo mazowieckie jest w większości określane jako Mazowsze, nie jest nim w całości. Wschodnia część województwa to region Podlaski (w znacznie mniejszym stopniu niż geograficznie), natomiast południowa część to ziemia sandomierska będąca częścią Małopolski. Różnice historyczno-kulturowe widoczne są w wielu aspektach, m.in. w architekturze wiejskiej, sposobie zwijania snopów siana czy strojach ludowych. Jednakże część historycznego Mazowsza (zdecydowana większość byłego województwa łomżyńskiego z miastami: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno i Wysokie Mazowieckie) leży poza obecnym terytorium województwa mazowieckiego.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.