Wspólnota materialna – co moje, to i twoje?

Osoby, które się pobierają, mogą się zdecydować na wspolność ustawową, rozdzielność majątkową albo również wspólność ustawową, która jest rozszerzona na przedmioty nie wchodzące na mocy prawa do wspólności majątkowej. Pary młode w bardzo wielu sytuacjach decydują się na wspólność ustawową. Co to znaczy dla nowożeńców? Oznacza to, że wszelkie rzeczy nabyte po zawarciu ślubu stają się własnością zarówno żony jak i męża. Czyli jeżeli widać na filmie z wideofilmowanie Kraków, że para młoda otrzymała z prezencie pralkę, to pralka ta staje się automatycznie ich wspólnym majątkiem. Analogicznie, gdy widać na fotografia ślubna Kraków, jak babcia pana młodego wręcza mu kopertę z pieniędzmi, to pieniądze te także stają się wspólnym majątkiem pary młodej. Co nie wchodzi do wspólnoty majątkowej? Nie wchodzą do niej te rzeczy, które panna młoda lub pan młody nabyli przed zawarciem ślubu. Czyli, jeżeli panna młoda nabyła przed ślubem mieszkanie, do którego po ślubie wprowadza się małżonek, to mieszkanie to nie jest własnością obojga, ale jedynie panny młodej. Wspólnotą majątkową nie są też przedmioty otrzymane w drodze darowizny, czy także spadku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy spadkodawca podjął inną decyzję w tym względzie. Ze wspólnoty majątkowej wyłączone są także te przedmioty, które służą zaspokojeniu prywatnych potrzeb, jak np kosmetyki lub odzież, czy też obuwie.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.