Wymieranie gatunków

Atmosfera jest szczególną częścią Globu, ponieważ zanieczyszczenia, które się do niej dostają mogą w bardzo łatwy sposób przemieszczać się. Zanieczyszczenie powietrza możemy podzielić na różne kategorie. Pomiędzy nich wyróżniamy te pochodzenia naturalnego Oraz te, do których powstawania przyczynia się człowiek, czyli antropogeniczne. W sytuacji tych pierwszych zanieczyszczenie atmosfery powodują miedzy innymi erupcje wulkaniczne. Zanieczyszczenie atmosfery podzielić możemy również ze względu na typ emitera. W tym wypadku mówimy o zanieczyszczenia: punktowe, powierzchniowe, objętościowe albo liniowe. Innym podziałem zanieczyszczenie powietrza jest podział ze względu stan skupienia wypuszczanych trucizn. Tutaj mamy do czynienia z gazami, aerozolami czy także pyłami. Z zanieczyszczeniem atmosfery wiążą się takie zjawiska, jak smog, efekt cieplarniany czy dziura ozonowa, które przyczyniają się do modyfikacji klimatycznych na świata. Zmiany klimatu stanowią w dzisiejszym świecie bardzo poważny problem, z którym coraz intensywniej próbują sobie radzić państwa, m.in. kraje członkowskie Unii Europejskiej Oraz dodatkowo Usa Ameryki Północnej.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.