Zamawiane kierunki studiów

Warto, by osoby interesujące się techniką, matematyką i przyrodą podejmowały studia na kierunkach zamawianych. Kierunki zamawiane oprócz ciekawej wiedzy z danej dziedziny student decydujący się na studia zamawiane może liczyć na stypendia motywacyjne czy ciekawe kursy dodatkowe. Absolwenci kierunków zamawianych nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy, ponieważ celem prowadzenia studiów zamawianych jest zapewnienie wystarczającej podaży odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów z wspomnianych dziedzin. 

Pod tajemniczym określeniem ,kierunki zamawiane” kryją się studia techniczne, matematyczne i przyrodnicze, które  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowywuje w celu zapewnienie wystarczającej podaży odpowiednio wykwalifikowanych absolwentów nauk ścisłych. Osoby, które chciałby studiować kierunek zamawiany mogą wybierać spośród następujących propozycji: automatyka i robotyka, biotechnologia, studia budownicze, chemia, energetyka, fizyka, fizyka techniczna, studia informatyczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, studia matematyczne, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska, wzornictwo. Studenci kierunków zamawianych mogą liczyć na motywacyjne stypendia dla najlepszych, kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki, kursy z języka angielskiego, obozy naukowe, dodatkowe zajęcia dydaktyczne prowadzone przez specjalistów. Osoba, która ukończyła studia na kierunku zamawianym na pewno szybko znajdzie pracę w swojej specjalności.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.