Zmiany klimatyczne związane z zanieczyszczeniem atmosfery

Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, niemniej jednak stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a także zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest uzależnione od nastawienia psychicznego. Dla jednej osoby określony hałas już nie jest możliwy do wytrzymania, a dla drugiej jeszcze jest znośny. Źródłem hałasu mogą być dźwięki niezwykle intensywne, niemniej jednak także dźwięki niepożądane. Za duże natężenie hałasu wpływa destrukcyjnie dla zdrowie człowieka. Może dosłownie prowadzić do istotnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu. Hałas powyżej 80 decybeli ma możliwość powodować uszkodzenia narządu słuchu. Przy tym hałas ma możliwość wpływać negatywnie na psychikę człowieka, prowadząc do depresji, zaburzeń psychicznych. W przypadku dzieci narażonych na zbyt intensywne i długotrwałe dźwięki ma możliwość nawet dochodzić do zaburzeń rozwoju umysłowego.  Na hałas narażeni są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, aglomeracji miejskich. Źródłem hałasu są: ruch uliczny, samoloty latające nad domami, roboty drogowe. Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się hałas: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. Prócz tego można wyróżnić hałas: przemysłowy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach użyteczności publicznej , a oprócz tego terenach wypoczynkowych , a oprócz tego hałas komunikacyjny. Głośność dźwięku mierzona jest w decybelach.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.