Adam Mickiewicz- Pan Tadeusz

Najbardziej znaną krajową książką jest epopeja Pan Tadeusz Mickiewicza. Poeta napisał swą epopeję kiedy mieszkał na obczyźnie, gdy nasza ojczyzna pozostawała pod zaborami. Pragnął utrwalić przeszły świat szlacheckich dworków i jego specyfikę.

Pan Tadeusz jako epopeja ukazuje rozległy przekrój polskiego społeczeństwa. Opisuje egzystencję i zasady występujące na Litwie. Oprócz głównego wątku – to jest wydarzeń odbywających się w Soplicowie po przyjeździe jednego z głównych bohaterów, mamy szansę w niej znaleźć takie zagadnienia jak losy Jacka Soplicy, cechy warstwy szlacheckiej, intrygi miłosne czy opisy uczt. Kanwą epopei jest konflikt o nieruchomość miedzy dwoma ważnymi rodami. Główne wydarzenia dopełniają niepowtarzalne opisy natury, a spomiędzy nich te poświęcone: wschodowi słońca.

Warto zwrócić uwagę na barwny język, którym jest spisana historia. Na prawie każdej stronie znajdziemy charakterystyczne porównania i epitety. Czytelnika poruszyć może wyjątkowa staranność o piękno polszczyzny.

Pan Tadeusz to też wyjątkowe źródło historyczne przybliżające mentalność szlachty z schodzących z dziejowej sceny. Także ze względu na to powinno być bliskie każdemu miłośnikowi ojczystej literatury, a także mieszkańcom innych narodowości próbujących zgłębić naszą obyczajowość.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.