Bank BPH jest polski

Bank BPH S.A. (Bank Przemysłowo – Handlowy) działa od 31 grudnia 2001 roku. Powstał w wyniku połączenia Banku Przemysłowo – Handlowego S.A. z Codziennym Bankiem Kredytowym S.A. Oba banki istniały od 1989 roku.
BPH oferuje usługi kredytowe, depozytowe i rozliczeniowe dla klientów spersonalizowanych , a oprócz tego dla przedsiębiorstw. Stworzył także grupę kapitałową, w skład oferty której wchodzi m.in. bankowość hipoteczna, usługi ubezpieczeniowe, leasingowe , a ponadto administrowanie aktywami oraz terminale płatnicze. Uruchomił prócz tego usługę bankowości elektronicznej, umożliwiającej dostęp do własnego kapitału poprzez Globalną sieć oraz telefon. Obsługuje 2,6 miliona kontrahentów i w każdym województwie ma swe oddziały – w sumie składa się z około 500 placówek.
Od 2002 roku jest rokrocznie nagradzany, m. in. w 2006 zdobył Lamparta 2006 za “najbardziej podziwianą kreację marki w segmencie mikroprzedsiębiorstw” – wyróżnienie przyznawane przez bankowców i firmę Pentor.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.