Dżuma – streszczenie lektury

Jedną z chętnie cytowanych lektur, jakie występują w kanonie szkolnym jest “DżumaCamusa. To opowieść o szerzącej się chorobie, jaka rozprzestrzeniła się w mieście. Pisarz opisuje reakcje mieszkańców na to zdarzenie. Dżuma może oznaczać chorobę.

Pierwszoplanowi bohaterowie książki w odmienny sposób odnoszą się do choroby. Jedni od początku zabierają się za nierówną walkę z epidemię i nie rezygnują aż do zakończenia. Pomagają mieszkańcom, układają od nowa życie w mieście.

Skomplikowane zadanie czeka medyków, którzy, nawet gdy nie dadzą rady zwalczyć choroby, są zobowiązani ulżyć orańczykom w cierpieniu. Na nieszczęścieznajdują się tacy, którzy uważają rozwój dżumy za łatwą szansę do rozwinięcia interesów i zwiększenia swoich dochodów.

Dżuma to powieść – parabola. Przedstawia jakie postawy na co dzień wybieramy względem panoszącego się zła. Zadaje dodatkowo pytanie o pojawienie się cierpienia i możliwe sposoby walki z nim. Mimo że od wydania powieści minęło sporo lat, opisana tematyka ciągle jest aktualna i wciąż wywołuje refleksje u czytelników. Sugeruje, że bakcyl zarazy nigdy nie przestaje istnieć, a konflikt dobra ze złem trwa na naszych oczach. To której wartości będziemy wierni zależy tylko od nas samych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.