HDI Otwock

HDI Asekuracja Ubezpieczenia to TU (towarzystwo ubezpieczeniowe), które w Polsce prowadzi działalność od przeszło dwóch dekad. W 2010r. połączono HDI Towarzystwo Ubezpieczeń , a dodatkowo Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń. Oferta HDI Warszawa dedykowana jest do klientów swoich, niewielkich firm/spółek/korporacji, a też wielkich spółce. HDI Otwock oferuje własnym kontrahentom szeroki wachlarz usług ubezpieczeniowych. Są to komunikacyjny rodzaj ubezpieczenia m.in. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i Auto-casco i inne ubezpieczenia pojazdów. U wielu z Was pojawia się pytanie jak i kiedy zgłaszać uszkodzenie auta? Wtedy udajemy się do Regionalne Centrum Likwidacji Szkód. Możemy też listownie powiadomić RCLS. Innym i w dodatku szybkim jest powiadomienie e-mail do Regionalnego Centrum Likwidacji Szkód. Jeżeli preferujemy rozmowę telefoniczną to pozostaje nam do wyboru też telefoniczne zgłoszenie uszkodzenia pojazdu do RCLS (Regionalne Centrum Likwidacji Szkód. Osobista wizyta w POS (Punk Obsługi Szkód), gdzie telefoniczne skontaktujesz się z Regionalnym Centrum Likwidacji Szkód. Oględziny uszkodzonego auta zostaną przygotowane w POS (Punkt Obsługi Szkód na miejscu. HDI Warszawa

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.